FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Címzettek
Jelen weboldal az Ingelheim, Németország székhelyű vállalati központunk nemzetközi információs forrását képviseli, és célja a globális üzletünkre vonatkozó információszolgáltatás. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a jóváhagyási státusszal és a jóváhagyott termékek címkéjével kapcsolatos információk országonként változóak lehetnek, az országspecifikus információk azokban az országokban érhetők el, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.

 

A tartalom felhasználása
A jelen weboldalon szereplő összes tartalom a Boehringer Ingelheim cégcsoport tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll. Az ezen a weboldalon elérhető dokumentumok (úgymint tanulmányok, új közlemények, adatlapok és GYIK) felhasználása engedélyezett, feltéve, hogy (1) ez a megjegyzés az összes másolaton megjelenik és különösen akkor, ha úgy a szerzői jogi közlemény, mint ez az engedélyezésre vonatkozó megjegyzés is megjelenik, (2) az erről a weboldalról származó dokumentumokat tájékoztatási, média és nem kereskedelmi vagy kizárólag személyes célból használják fel és a dokumentumok másolata egyetlen hálózati számítógépre sem kerül fel vagy nem jelenik meg a kereskedelmi médiában, és (3) a dokumentumokat semmilyen formában nem módosítják. A bármilyen más célból történő felhasználás kifejezetten tilos és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértések nem maradnak büntetés nélkül.

A fenti engedély nem vonatkozik a boehringer-ingelheim.com weboldal vagy a Boehringer Ingelheim csoport valamely vállalatának tulajdonában levő, általa működtetett, licencelt vagy ellenőrzött bármely más weboldal kivitelezésének vagy elrendezésének felhasználására. Ezen weboldalak elemei szerzői jogvédelem alatt állnak, arculati jegyi, védjegyi, tisztességtelen verseny elleni és egyéb jogszabályok védik ezeket és lemásolásuk vagy utánzásuk sem részben, sem egészében nem megengedett. A Boehringer Ingelheim bármely weboldalán előforduló egyetlen védjegy, arculati jegy, logó, grafika, hang vagy kép lemásolása vagy továbbküldése sem engedélyezett, hacsak az ezeket a jogokat birtokló adott Boehringer Ingelheim vállalat ezt kifejezetten nem engedélyezi. Az itt kifejezetten nem engedélyezett jogokat fenntartjuk.

 

Megjegyzés a védjegyekről
Az itt hivatkozott Boehringer Ingelheim termékek kereskedelmi nevei – függetlenül attól, hogy vastagon szedett betűkkel jelennek-e meg, vagy megjelenik-e mellettük a ® védjegy szimbólum –, a Boehringer Ingelheim cégcsoport jogalanyainak védjegyeit képezik. Az itt említett tényleges vállalatok és termékek nevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek. Ezen védjegyek, a Boehringer Ingelheim név és a vállalat logójának az itt engedélyezettektől eltérő módon történő felhasználása kifejezetten tilos és a büntetőjog megsértését jelentheti. Az itt szóban forgó termékek a különböző országokban különböző kereskedelmi neveken, különböző címkékkel, külsővel és hatáserősséggel fordulhatnak elő. Amennyiben pontosításra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi képviseletünkkel.

 

Felelősségi nyilatkozat
A Boehringer Ingelheim cégcsoport és/vagy annak beszállítói semmilyen felelősséget nem vállalnak a jelen honlapon bármilyen célból közzétett dokumentumokban és a hozzájuk kapcsolódó ábrákon szereplő információk megfelelőségére vonatkozóan. Minden ilyen dokumentum és a hozzájuk kapcsolódó ábrák úgy szerepelnek itt, „ahogy vannak”, mindennemű garanciavállalás nélkül. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és/vagy annak beszállítói ezen információk tekintetében ezúton elhárítanak mindennemű garanciavállalást és feltételt, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsérelemre vonatkozó valamennyi vélelmezett garanciát és feltételeket is. A weboldalon szereplő tartalomhoz való minden hozzáférés és annak felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és/vagy annak beszállítói egyetlen esetben sem tehetők felelőssé semmilyen speciális, közvetett vagy következményes kárért vagy bármilyen jellegű olyan kárért, amely a felhasználás, az adatok vagy a nyereség elvesztésének eredményeképpen jött létre, legyen szó a szerződésben szereplő cselekedetről, hanyagságról vagy egyéb jogellenes cselekedetről, amely az ezen a weboldalon elérhető információk felhasználásából vagy teljesítéséből ered vagy azzal kapcsolatban áll. A gyógyszerkészítményekre vonatkozó dokumentumok nem szolgálnak egy egészségügyi szakemberrel vagy más szakemberrel való konzultáció alternatívájaként. Amennyiben egy adott egészségügyi problémára keres megoldást, kérjük, egészségügyi szakembereket keressen fel.

Az ezen a szerveren közzétett dokumentumok és a hozzájuk kapcsolódó ábrák technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az itt szereplő információk időnként módosulást szenvednek. A Boehringer Ingelheim cégcsoport és/vagy annak beszállítói bármikor javításokat és/vagy módosításokat hajthatnak végre az itt bemutatott terméke(ke)n és/vagy program(ok)ban.

 

Az ezen a weboldalon elérhető szoftverrel, dokumentumokkal és szolgáltatásokka kapcsolatos közlemények
A Boehringer Ingelheim cégcsoport és/vagy annak beszállítói egyetlen esetben sem tehetők felelőssé semmilyen speciális, közvetett vagy következményes kárért vagy bármilyen jellegű olyan kárért, amely a felhasználás, az adatok vagy a nyereség elvesztésének eredményeképpen jött létre, legyen szó a szerződésben szereplő cselekedetről, hanyagságról vagy egyéb jogellenes cselekedetről, amely az ezen a weboldalon elérhető szoftver, dokumentumok, információk vagy szolgáltatások nyújtásának vagy a szolgáltatásnyújtás elmulasztásának felhasználásából vagy teljesítéséből ered vagy azzal kapcsolatban áll.

 

A harmadik fél webhelyeire történő hivatkozások
Az itt szereplő néhány hivatkozásra kattintva elhagyhatja a Boehringer Ingelheim weboldalát, és külső weboldalakra látogathat el. Ha a külső weboldal impresszumában másképpen nem szerepel, a kapcsolódó weboldalak nem állnak a Boehringer Ingelheim vállalat irányítása alatt és a Boehringer Ingelheim cégcsoport egyetlen jogalanya sem felelős az ily módon hivatkozott weboldalak tartalmáért vagy az ily módon hivatkozott weboldalakon elérhető bármely hivatkozásért vagy ezen weboldalak bármilyen módosításáért vagy frissítéséért sem. Hasonlóképpen, a Boehringer Ingelheim cégcsoport egyetlen jogalanya sem vonható felelősségre a hivatkozott weboldalakról érkező bármilyen webes közvetítésért vagy bármilyen más formában történő továbbításért. Ezek a hivatkozások mindössze az Ön kényelmét szolgálják, és egyetlen hivatkozás beillesztése sem jelenti azt, hogy azt a Boehringer Ingelheim cégcsoport a webhelyen jóváhagyta volna.

 

Lekérdezések és visszajelzések
A Boehringer Ingelheim felé ezen weboldalon keresztül intézett lekérdezések és egyéb visszajelzések ne tartalmazzanak személyes egészségügyi problémákra vagy bizonyos vényköteles termékekre vonatkozó kérdéseket, ilyen jellegű kérdésekkel egészségügyi szakembert kell felkeresni. Ha ezen dokumentumok bármely felhasználója az ezen dokumentum tartalmára vonatkozóan olyan információkkal válaszol, amelyek kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat tartalmaznak az említett dokumentumok tartalmával kapcsolatban, akkor ezeket az információkat nem kell bizalmas jellegűnek tekinteni, és a Boehringer Ingelheim cégcsoportot semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen információk tekintetében, a cégcsoport pedig ezeket az információkat szabadon lemásolhatja, felhasználhatja, közölheti és terjesztheti – amennyiben azonban a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok ezt előírják, akkor ezt csak anonimizált formában teheti meg.

 

Hírlevél
Ha feliratkozott a hírlevélre, a Boehringer Ingelheim rendszeresen tájékoztatja Önt e-mailben az új forrásokról és információs ajánlatokról. Ha már nem érdekli ez a szolgáltatás, kérjük, küldjön egy e-mailt a PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.come-mail-címre. Ezt követően e-mail-címét késedelem nélkül töröljük a levelezőlistáról. A hírlevélről úgy is leiratkozhat, ha egyszerűen rákattint a hírlevél e-mail alján található linkre.

 

RSS-hírcsatornák
A Boehringer Ingelheim RSS hírcsatornák használata a jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik. A Boehringer Ingelheim fenntartja magának a jogot arra, hogy ezt a szolgáltatást bármikor felfüggessze.